Chráněné bydlení, Starý Bohumín

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

ul.Malá 514, Starý Bohumín


Chráněné bydlení poskytuje celodenní pobytové služby sociální péče.

Kapacita služby je 10 uživatelů.

 

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Domova Jistoty, p. o. v Bohumíně na ulici Malé je vytvořit uživatelům podmínky pro klidný, soběstačný a nezávislý život. Služba usiluje o uchovávání a rozvíjení praktických dovedností při péči o sebe, vedení domácnosti a naplňování osobních potřeb. Chráněné bydlení nabízí uživatelům individuální podporu, přátelské zázemí ve společenství obyvatel i bezpečí svého soukromí.

Cíle služby

1. V chráněném bydlení je vstřícná, přátelská a vlídná atmosféra.

2. Každý uživatel se podle svých schopností a možností podílí na péči o domácnost a prostředí chráněného bydlení.

3. Sociální služba poskytuje uživatelům potřebnou podporu:

  • k samostatnému a nezávislému životu,
  • k rozvíjení a uchovávání praktických dovedností péče o sebe, vedení domácnosti a využití volného času,
  • k vytváření a udržování mezilidských vztahů a sociálních dovedností.

4. Uživatelé samostatně nebo s podporou sociální služby řádně pečují o sebe a své zdraví.

5. Pracovní tým provází uživatele při důležitých změnách životní situace a potřeb.

6. Pracovní tým poskytuje či zprostředkovává účinnou podporu, aby uživatel v případě snížení soběstačnosti (z důvodů zdravotního stavu či vyššího věku) mohl co nejdéle využívat služby chráněného bydlení.