Kontakty

Domov Jistoty, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Chráněné bydlení

Sídlo služby:

Malá 514, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
tel. 734 692 918
e-mail:chbmala@djbohumin.cz
webové stránky: www.domovjistoty.cz

Vedoucí služby, sociální pracovnice, pracovnice pověřená jednáním se zájemci:

Mgr. Jarmila Kyjovská
e-mail: kyjovska@djbohumin.cz
tel. 731 450 024