Zdravotně ošetřovatelská péče

Každý uživatel má svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny. Uživatelé mohou využít registrace u smluvního praktického lékaře – MUDr. Růženy Zavadilové.

Užívání léků a léčiv (způsob a postupy při jejich užívání a ukládání) je vždy s uživatelem předem sjednán:

  • uživatel má léky ve vlastním držení a užívá je samostatně,
  • uživatel má léky ve vlastním držení a užívá je s podporou pracovníků,
  • uživatel má léky v úschově chráněného bydlení a užívá je s podporou pracovníků.

Léky a léčiva předepsaná lékařem si uživatel zajišťuje sám. Náklady spojené s úhradou léků a regulačních poplatků hradí uživatel ze svých prostředků.